توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی قوانین فوتسال در 38 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

قانون 1 (زمین بازی)

قانون 2 (توپ فوتسال)

قانون 3 (تعداد بازیکنان فوتسال)

قانون 4 (وسایل بازیکنان فوتسال)

قانون 5 (داور فوتسال)

قانون 6 (کمک داوران فوتسال)

قانون 7 (وقت نگهدار فوتسال)

قانون 8 (مدت بازی فوتسال)

قانون 9 (شروع بازی فوتسال)

قانون 10 (توپ داخل و خارج فوتسال)

قانون 11 (گل فوتسال)

قانون 12 (خطاهای فوتسال)

قانون 13 (ضربه آزاد فوتسال)

قانون 14 (خطاهای جمع شده فوتسال)

قانون 15 (پنالتی فوتسال)

قانون 16 (اوت فوتسال)

قانون 17 (پرتاب اوت دروازه فوتسال)

قانون 18 (کرنر فوتسال)

منابع

 

بخشی از متن

7 خطای منجر به اخطار :

  1. مرتکب رفتار غیر ورزشی.
  2. با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید.
  3. مکرراً قوانین بازی را نقص نماید.
  4. شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد.
  5. هنگام شروع مجدد بازی ، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند.
  6. بدون اجازه داور وارد زمین شود.
  7. بدون اجازه داور زمین را ترک کند.